Privacy beleid

Novadesta SL heeft deze website aangepast aan de vereisten van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en het koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, bekend als de Regeling voor de ontwikkeling van de LOPD. Het voldoet ook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD), evenals aan Wet 34/2002 van 11 juli van Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE of LSSI).

Verantwoordelijke voor de behandeling van uw persoonsgegevens:

 • Identiteit van de verantwoordelijke: Roy Bernardus van der Ven & Arthur Jelle Abeleven
 • Handelsnaam: Novadesta S.L.
 • NIF/CIF: B53680146
 • Adres: Avda. Noruega 162, bajo 1, 03130 Gran Alacant, Santa Pola (Alicante)
 • E-mail: info@novadesta.com
 • Activiteit: Makelaar, Verhuur van vakantiewoningen

Voor de doeleinden van de bepalingen van de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming, zullen de persoonlijke gegevens die u ons via de webformulieren stuurt, de gegevensbehandeling krijgen van “Gebruikers van het web en abonnees”. Voor de behandeling van gegevens van onze gebruikers implementeren we alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving.

Principes die we zullen toepassen op uw persoonlijke gegevens:

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hanteren wij de volgende principes die voldoen aan de eisen van de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming:

 • Principe van legaliteit, loyaliteit en transparantie: we zullen altijd uw toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor een of meer specifieke doeleinden, waarover we u vooraf in absolute transparantie zullen informeren.
 • Principe van gegevensminimalisatie: we zullen alleen gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn in relatie tot de doeleinden waarvoor we ze nodig hebben. Het minimaal mogelijke.
 • Principe van beperking van de bewaartermijn: de gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden van de verwerking. Afhankelijk van het doel informeren wij u over de bijbehorende bewaartermijn. In het geval van abonnementen zullen we onze lijsten periodiek herzien en die records die gedurende een aanzienlijke tijd inactief zijn, verwijderen.
 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: Uw gegevens worden op zodanige wijze behandeld dat een adequate beveiliging van persoonsgegevens is gewaarborgd en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. U moet weten dat we alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik van de gegevens van onze gebruikers door derden te voorkomen.

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij in novadesta.com verwerken zijn afkomstig van:

 • Contact Formulier
 • Inschrijfformulier
 • Blogopmerkingen

Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of novadesta.com persoonlijke gegevens behandelt die mij aangaan of niet.

Geïnteresseerden hebben het recht om:

 • Vraag inzage in de persoonsgegevens van de belanghebbende
 • Vraag de rectificatie of verwijdering ervan aan
 • Vraag de beperking van uw behandeling aan
 • Bezwaar maken tegen behandeling
 • Vraag dataportabiliteit aan

Belanghebbenden hebben toegang tot hun persoonsgegevens en kunnen verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan, onder meer wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de betrokken partijen de beperking van de verwerking van hun gegevens vragen, in welk geval wij ze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de betrokken partijen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Novadesta SL zal stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims. Als belanghebbende heeft u het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd formaat, voor algemeen gebruik en mechanisch leesbaar, te ontvangen en over te dragen aan een andere gegevensbeheerder wanneer:

 • De behandeling is gebaseerd op toestemming
 • De gegevens zijn verstrekt door de belanghebbende.
 • De behandeling wordt geautomatiseerd uitgevoerd.

Door uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, hebt u het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van controller naar controller te laten verzenden wanneer dit technisch mogelijk is.

De belanghebbende partijen hebben ook recht op effectieve rechtsbescherming en het recht om een ​​klacht in te dienen bij de controlerende autoriteit, in dit geval het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, als zij van mening zijn dat de verwerking van persoonsgegevens die hen aanbelangt, in strijd is met de verordening.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer een gebruiker verbinding maakt met deze website, bijvoorbeeld om te reageren op een bericht, een e-mail te sturen naar de eigenaar, zich in te schrijven of een contract uit te voeren, verstrekt hij persoonlijke informatie waarvoor hij verantwoordelijk is Novadesta S.L. Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals uw IP-adres, naam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, geeft de gebruiker toestemming voor het verzamelen, gebruiken, beheren en opslaan van zijn informatie door novadesta.com, alleen zoals beschreven in de juridische kennisgeving en in dit privacy beleid.

In novadesta.com zijn er verschillende systemen voor het vastleggen van persoonlijke informatie en wij behandelen de informatie die door geïnteresseerde personen wordt verstrekt met het volgende doel voor elk vastlegsysteem (formulieren):

 • Contactformulier: we vragen de volgende persoonlijke informatie: naam, e-mail, om te reageren op de vereisten van novadesta.com. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om op uw verzoek te reageren en te reageren op twijfels, klachten, opmerkingen of zorgen die u mogelijk heeft met betrekking tot de informatie op het web, de diensten die via het web worden geleverd, de behandeling van uw persoonlijke gegevens, vragen over de wetteksten die op het web zijn opgenomen, evenals alle andere vragen die u heeft en die niet onder de contractuele voorwaarden vallen. Ik informeer u dat de gegevens die u ons verstrekt, zich zullen bevinden op de servers van Dinahosting (aanbieder van Novadesta S.L.) binnen de EU.
 • Inschrijvingsformulier inhoud: In dit geval vragen we de volgende persoonlijke informatie: naam, e-mail, om de lijst met abonnementen te beheren, nieuwsbrieven, promoties en speciale aanbiedingen te verzenden, verstrekt door de gebruiker bij het inschrijven. Binnen het web zijn er verschillende formulieren om het abonnement te activeren. De elektronische bulletins of nieuwsbrief worden beheerd door____. Wij informeren u dat de gegevens die u ons verstrekt, zich zullen bevinden op de servers van Mailrelay (aanbieder van Novadesta S.L.) buiten de EU in de VS. Mailrelay valt onder de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst, waarvan de informatie hier beschikbaar is, goedgekeurd door het Europees Comité voor gegevensbescherming.
 • Registratieformulier voor blogcommentaar: Om te reageren op blogposts novadesta.com, moet de gebruiker zich registreren met behulp van dit formulier. In dit geval vragen we de volgende persoonlijke informatie: naam, e-mail, website. Eenmaal geregistreerd, kan de gebruiker zoveel opmerkingen maken als hij wil en reageren op de vorige. Wij informeren u dat de gegevens die u ons verstrekt, zich zullen bevinden op de servers van DinaHosting (aanbieder van [bloginfo info = ’name’]) binnen de EU.

Er zijn andere doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken:

 • Om de naleving van de gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving te garanderen. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van tools en algoritmen die deze website helpen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen.
 • Om de diensten aangeboden door deze website te ondersteunen en te verbeteren.
 • Er worden ook andere niet-identificeerbare gegevens verzameld die zijn verkregen via sommige cookies die naar de computer van de gebruiker worden gedownload tijdens het browsen op deze website, die worden beschreven in het cookiebeleid.
 • Om sociale netwerken te beheren. novadesta.com kan aanwezig zijn op sociale netwerken. De behandeling van de gegevens die worden uitgevoerd van de mensen die volgers worden in de sociale netwerken van de officiële pagina’s van novadesta.com, wordt beheerst door deze sectie. Evenals die gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de toegangsregels die behoren tot het sociale netwerk dat in elk geval geschikt is en eerder is aanvaard door de gebruiker van Novadesta S.L.. Het zal uw gegevens behandelen met als doel uw aanwezigheid op de sociaal netwerk, rapportageactiviteiten, producten of diensten novadesta.com. Evenals voor elk ander doel dat de regelgeving van sociale netwerken toestaat. In geen geval zullen we de profielen van volgers op sociale netwerken gebruiken om individueel reclame te sturen.

In overeenstemming met de bepalingen van de algemene Europese verordening gegevensbescherming (RGPD) 2016/679, Novadesta S.L. met adres Avda. Noruega 162, bajo 1, 03130 Gran Alacant, Santa Pola (Alicante), zal verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens die overeenkomen met gebruikers van internet en abonnees.

Novadesta S.L. verkoopt, verhuurt of leaset geen persoonlijke gegevens die de gebruiker kunnen identificeren, en zal dit ook in de toekomst niet doen, aan derden zonder voorafgaande toestemming. In sommige gevallen kunnen echter samenwerkingen met andere professionals worden uitgevoerd, in die gevallen is toestemming vereist van gebruikers die informatie verstrekken over de identiteit van de medewerker en het doel van de samenwerking. Dit zal altijd gebeuren met de strengste veiligheidsnormen.

Remarketing

De remarketingfunctie stelt ons in staat om mensen te bereiken die novadesta.com eerder hebben bezocht en een specifieke doelgroep aan een specifieke boodschap te koppelen. Remarketing is een methode om gebruikers die onze site hebben bezocht, ertoe te brengen dit opnieuw te doen.

Als gebruiker van novadesta.com informeer ik u dat we informatie verzamelen of kunnen verzamelen voor deze remarketingfunctie op novadesta.com

De informatie die we dankzij deze functie verzamelen, wordt verzameld door Facebook-cookies en Google Adwords-cookies.

Als u niet wilt dat uw informatie door deze cookies wordt verzameld, kunt u het gebruik van Google-cookies uitschakelen via de Google Ads-instellingen. U kunt het gebruik van cookies van een derde partij ook uitschakelen via de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

Met dit type service kunt u rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze website communiceren met sociale netwerken of andere externe platforms. De interacties en informatie verkregen door deze website zijn altijd onderworpen aan de privacy-instellingen van de gebruiker in elk sociaal netwerk. In het geval dat een dienst is geïnstalleerd die interactie met sociale netwerken mogelijk maakt, is het mogelijk dat, hoewel gebruikers de dienst niet gebruiken, deze webverkeersgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina’s waarop ze zijn geïnstalleerd.

Facebook-advertenties (ALLEEN ALS ZE OP GEZICHT PUBLICEREN)

Bij novadesta.com gebruiken we Facebook-advertenties, het advertentieplatform van Facebook, waarmee we campagnes en advertenties kunnen maken. Bij het genereren van een advertentie kunt u uw doelgroep segmenteren op:

 • Plaats
 • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, enz.)
 • Interesses (activiteiten, hobby’s, enz.)
 • Wat ze kopen op internet en via andere kanalen

De gegevens die via Facebook-advertenties worden verkregen, zijn onderworpen aan dit privacybeleid vanaf het moment dat de gebruiker zijn gegevens achterlaat in het formulier op deze website om lid te worden van de abonnementsnieuwsbrief. In geen geval zal de informatie van Facebook voor een ander doel worden gebruikt.

Google Adwords (ALLEEN ALS ZE ADWORDS-CAMPAGNES DOEN)

Bij novadesta.com gebruiken we Google Adwords, het advertentieplatform van Adwords, waarmee we campagnes en advertenties kunnen maken. De gegevens die via Google worden verkregen, zijn onderworpen aan dit privacybeleid vanaf het moment dat de gebruiker zijn gegevens achterlaat in het formulier op deze website om zich aan te melden voor de abonnementsnieuwsbrief. In geen geval zal de informatie van Google voor een ander doel worden gebruikt.

Legitimatie voor de behandeling van uw gegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is: toestemming.

Om contact op te nemen met of commentaar te geven op deze website is toestemming vereist met dit privacybeleid.

Het prospectieve of commerciële aanbod van producten en diensten is gebaseerd op de gevraagde toestemming, zonder dat de intrekking van deze toestemming in ieder geval de uitvoering van het abonnementscontract afhankelijk maakt.

Ook het contracteren van producten en diensten volgens de voorwaarden die in het HANDELSBELEID staan

Gegevenscategorie

De categorieën van gegevens die worden verwerkt zijn identificerende gegevens. Speciaal beschermde gegevenscategorieën worden niet behandeld.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard:

 • Zolang de commerciële relatie maar in stand blijft.
 • Totdat de verwijdering wordt aangevraagd door de belanghebbende.
 • Periode vanaf de laatste bevestiging van interesse: 1 jaar.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

Veel tools die wij gebruiken om uw gegevens te beheren, worden ingehuurd door derden. Om diensten te verlenen die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de activiteit, deelt novadesta.com gegevens met de volgende providers onder hun overeenkomstige privacy voorwaarden:

Google Analytics: een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware met hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om novadesta.com te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van novadesta.com (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Hosting: DinaHosting., Gevestigd in Spanje. Meer informatie op: dinahosting.com. DinaHosting verwerkt de gegevens om haar hostingdiensten bij Novadesta S.L. uit te voeren.

Webplatform: WordPress

Navigatie

Tijdens het browsen op novadesta.com kunnen niet-identificeerbare gegevens worden verzameld, waaronder IP-adressen, geografische locatie (bij benadering), een overzicht van hoe de services en sites worden gebruikt en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om de gebruiker te identificeren. Niet-identificerende gegevens omvatten ook gegevens die verband houden met uw surfgedrag via diensten van derden. Deze website maakt gebruik van de volgende analysediensten van derden:

 • Google-analyses
 • Facebook binnen

We gebruiken deze informatie om trends te analyseren, de site te beheren, gebruikersbewegingen op de site te volgen en demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen.

Geheime en gegevensbeveiliging

novadesta.com verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van gebruikers te gebruiken en te verwerken, hun vertrouwelijkheid te respecteren en ze te gebruiken in overeenstemming met het doel ervan, evenals te voldoen aan hun verplichting om ze te bewaren en alle maatregelen aan te passen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

Deze website bevat een SSL-certificaat. Het is een beveiligingsprotocol dat ervoor zorgt dat uw gegevens op een integrale en veilige manier reizen, dat wil zeggen dat de overdracht van gegevens tussen een server en webgebruiker, en in feedback, volledig gecodeerd of gecodeerd is.

novadesta.com kan de absolute onneembaarheid van het internetnetwerk en dus de schending van gegevens door frauduleuze toegang daartoe door derden niet garanderen.

Met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de verwerking, Novadesta S.L. zal ervoor zorgen dat iedereen die door Novadesta S.L. om de gegevens van de klant (inclusief zijn personeel, medewerkers en leveranciers) te verwerken, zal hij onder de passende geheimhoudingsplicht vallen (hetzij een contractuele of wettelijke verplichting).

Wanneer zich een beveiligingsincident voordoet, moet Novadesta S.L., zodra het zich voordoet, de klant zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen en tijdig informatie verstrekken met betrekking tot het beveiligingsincident zoals bekend of wanneer de klant redelijkerwijs heeft verzocht.

Nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van de gegevens

Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en juistheid van de gegevens die u naar novadesta.com stuurt, waarbij Novadesta S.L. van elke verantwoordelijkheid in dit verband.

Gebruikers garanderen en reageren in elk geval op de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens en verbinden zich ertoe deze naar behoren bij te houden. De gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het contact- of inschrijvingsformulier.

Aanvaarding en toestemming

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gesteld van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, en aanvaardt en stemt in met de behandeling daarvan door Novadesta S.L. op de wijze en voor de doeleinden zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Herroepbaarheid

De gegeven toestemming, zowel voor de behandeling als voor de overdracht van de gegevens van de betrokken partijen, kan op elk moment worden ingetrokken door deze mee te delen aan Novadesta S.L. volgens de voorwaarden die in dit beleid zijn vastgelegd voor de uitoefening van ARCO-rechten. Deze herroeping heeft in geen geval terugwerkende kracht.

Wijzigingen in het privacybeleid

Novadesta SL behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan praktijken in de sector. In dergelijke gevallen zal Novadesta S.L. zal op deze pagina de ingevoerde wijzigingen aankondigen met redelijke verwachting van de implementatie ervan.

Commerciële e-mails

In overeenstemming met de LSSICE voert novadesta.com geen SPAM-praktijken uit, dus het verzendt geen commerciële e-mails die niet eerder zijn aangevraagd of geautoriseerd door de gebruiker. Bijgevolg heeft de gebruiker in elk van de formulieren op het web de mogelijkheid om zijn uitdrukkelijke toestemming te geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, ongeacht de tijdig gevraagde commerciële informatie.

In overeenstemming met de bepalingen van wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, verbindt novadesta.com zich ertoe geen communicatie van commerciële aard te verzenden zonder deze correct te identificeren.

Document herzien op 14-02-2022.

Namens Novadesta S.L. team, danken wij u voor de tijd die u besteedt aan het lezen van dit privacy beleid.